فشارسنج دیجیتال امرون مدل M3
فشارسنج دیجیتال امرون مدل M3
+ %4

1,730,000 تومان

1,645,000 تومان

فشارسنج دیجیتال امرون مدل M2
فشارسنج دیجیتال امرون مدل M2
+ %3

1,295,000 تومان

1,245,000 تومان

فشارسنج بلوتوث امرون مدل EVOLV
فشارسنج بلوتوث امرون مدل EVOLV

تنها 1عدد در انبار باقی مانده

+ %4

4,955,000 تومان

4,750,000 تومان

اسپکولوم هایمد مدل پیچی متوسط
اسپکولوم هایمد مدل پیچی متوسط
+ %2

4,400 تومان

4,300 تومان

اسپکولوم هایمد مدل پیچی کوچک
اسپکولوم هایمد مدل پیچی کوچک
+ %2

4,400 تومان

4,300 تومان

اسپکولوم بکر مدل دلفین متوسط
اسپکولوم بکر مدل دلفین متوسط
+ %4

4,650 تومان

4,450 تومان

اسپکولوم بکر مدل دلفین کوچک
اسپکولوم بکر مدل دلفین کوچک
+ %6

4,550 تومان

4,250 تومان

اسپکولوم بکر مدل پیچی متوسط
اسپکولوم بکر مدل پیچی متوسط
+ %4

4,600 تومان

4,400 تومان

اسپکولوم بکر مدل پیچی کوچک
اسپکولوم بکر مدل پیچی کوچک
+ %3

4,500 تومان

4,350 تومان

پایپل نمونه برداری MEDBAR
پایپل نمونه برداری MEDBAR
+ %9

72,000 تومان

65,000 تومان

آی یو دی CU Safe
آی یو دی CU Safe
+ %8

1,420,000 تومان

1,300,000 تومان

آی یو دی پرگنا
آی یو دی پرگنا
+

125,000 تومان

آی یو دی کاپرتی
آی یو دی کاپرتی
+ %5

69,000 تومان

65,000 تومان

اسپکولوم هایمد مدل پیچی متوسط
اسپکولوم هایمد مدل پیچی متوسط
+ %2

4,400 تومان

4,300 تومان

اسپکولوم هایمد مدل پیچی کوچک
اسپکولوم هایمد مدل پیچی کوچک
+ %2

4,400 تومان

4,300 تومان

اسپکولوم بکر مدل دلفین متوسط
اسپکولوم بکر مدل دلفین متوسط
+ %4

4,650 تومان

4,450 تومان

اسپکولوم بکر مدل دلفین کوچک
اسپکولوم بکر مدل دلفین کوچک
+ %6

4,550 تومان

4,250 تومان

اسپکولوم بکر مدل پیچی متوسط
اسپکولوم بکر مدل پیچی متوسط
+ %4

4,600 تومان

4,400 تومان

اسپکولوم بکر مدل پیچی کوچک
اسپکولوم بکر مدل پیچی کوچک
+ %3

4,500 تومان

4,350 تومان

پایپل نمونه برداری MEDBAR
پایپل نمونه برداری MEDBAR
+ %9

72,000 تومان

65,000 تومان

آی یو دی CU Safe
آی یو دی CU Safe
+ %8

1,420,000 تومان

1,300,000 تومان

آی یو دی پرگنا
آی یو دی پرگنا
+

125,000 تومان

آی یو دی کاپرتی
آی یو دی کاپرتی
+ %5

69,000 تومان

65,000 تومان