فشارسنج بلوتوث امرون مدل EVOLV
فشارسنج بلوتوث امرون مدل EVOLV

تنها 1عدد در انبار باقی مانده

+ %5 %5

5,254,000 تومان

4,950,000 تومان

فشارسنج دیجیتال امرون مدل M3
فشارسنج دیجیتال امرون مدل M3
+ %1 %1

1,824,000 تومان

1,789,000 تومان

فشارسنج دیجیتال امرون مدل M2
فشارسنج دیجیتال امرون مدل M2
+ %2 %2

1,398,000 تومان

1,369,000 تومان

آی یو دی کاپرتی
آی یو دی کاپرتی
+ %5 %5

69,000 تومان

65,000 تومان

آی یو دی پرگنا
آی یو دی پرگنا
+

125,000 تومان

پایپل نمونه برداری MEDBAR
پایپل نمونه برداری MEDBAR
+ %9 %9

72,000 تومان

65,000 تومان

آی یو دی CU Safe
آی یو دی CU Safe
+ %8 %8

1,420,000 تومان

1,300,000 تومان

نتیجه ای یافت نشد!